نمایشگاه سنگ و سرامیک آذر ماه 1395

تاریخ شروع : سه شنبه ، 2 آذر 1395

تاریخ پایان : جمعه ، 5 آذر 1395

محل برگزاری : نمایشگاه های بین المللی یزد