رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری یزد گفت: خط تلفن اصنافی که تبلیغات غیرمجاز در سطح شهر داشته باشند، با دستور دادستانی قطع می‌شود.

 

محمد صفدر پور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری یزد در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد،گفت: به منظور پاکسازی دیوار نویسی‌های غیرمجاز و برخورد با متخلفان، خط تلفن‌های تبلیغات غیر مجاز شهری اعم از دیوار نویسی‌های غیر مجاز، با دستور دادستانی قطع می‌شود.

او افزود: تبلیغات غیرمجاز شهری شایسته شهر جهانی یزد نیست و چهره شهر را تخریب می‌کند.

صفدر پور ادامه داد: بر اساس قانون، نصب هرگونه اعلامیه و درج هرگونه نوشته باید در محل‌های مجاز اعلام شده از سوی شهرداری صورت بگیرد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری یزد تصریح کرد: برخورد با دیوار نویسی خواست تمام شهروندان است و متخلفان موظف به پرداخت خسارات وارد شده به شهر و پاسخگویی به این اقدام غیر قانونی هستند.

صفدر پور افزود: در ادامه اجرای عملیات فوق، خاطیان برای آزادسازی خط تلفن خویش به سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری یزد مراجعه و تعهد کتبی مبنی بر تکرار نکردن، دیوار نویسی‌های غیر مجاز بدهند.